نسخه موبایل
www.valiasr-aj .com
آیا احمد بصری به جای حضرت عیسی (ع) به دار آویخته شده است؟
کد مطلب: 12804 تاریخ انتشار: 22 مرداد 1398 - 18:22 تعداد بازدید: 490
فتنه احمد الحسن » بی‌راهه
آیا احمد بصری به جای حضرت عیسی (ع) به دار آویخته شده است؟

احمد بصری و اعتقاد به تناسخ- بخش سوم

 
 
 

بی‌راهه 1398/04/31

کارشناس: علی شریفی

در برنامه های گذشته ادعاهای مختلف احمد بصری در مورد اعتقاد وی به تناسخ را مورد بررسی قرار دادیم. یکی دیگر از ادعاهای احمد بصری این که او به جای حضرت عیسی (ع) به دار آویخته شده است. احمد بصری و پیروانش در موارد متعددی این ادعا را مطرح کرده و به آن پرداخته اند. اما گذشته از اینکه این اعتقاد احمد، مخالف مبانی اسلام و دلیل بر انحراف اوست جالب است که حتی با قبول این حرف وی به منافق بودن خودش نیز اعتراف کرده است!!

در این قسمت از برنامه بیراهه تمامی ابعاد این مباحث با اسناد و مدارک بررسی شده است.مطالب مرتبط:
احمد بصری؛ یک روح در چندین جسماحمد بصری؛ کافر یا امام سیزدهم؟!احمد بصری یا شتر صالح؟!


Share